مصوبه هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع معافیت مالیاتی ناشی از سود تسعیر ارز برای تمامی کالاها

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر "مصوبه هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار با موضوع معافیت مالیاتی ناشی از سود تسعیر ارز برای تمامی کالاهای صادراتی" مورخ 99/12/12 جهت استحضار ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۵۸