شرایط عضویت در مجمع عمومی مؤسسین اتاق مشترک بازرگانی ایران و فنلاند

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 13051/14/ص مورخ 99/12/23 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "شرایط عضویت در مجمع عمومی مؤسسین اتاق مشترک بازرگانی ایران و فنلاند" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۵۵