شرایط مناقصه بیمه تکمیلی 1400 اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

 
   
 
 
قابل توجه کلیه شرکت های بیمه

با سلام؛

احتراماً اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در نظر دارد بیمه تکمیلی درمان شرکت های عضو خود را از تاریخ 1400/2/15 الی 1401/2/15 به یکی از شرکت های فعال بیمه به صورت مناقصه واگذار نماید.

شرایط حضور در مناقصه :

1-    کلیه شرکت های بیمه می توانند، براساس جدول نرخ حق بیمه ذیل که شامل دو طرح قیمت گذاری است، پیشنهادهای خود را ارائه فرمایند.

نوع پوشش

طرح (1)

طرح (2)

هزینه های بستری، جراحی،شیمی درمانی،رادیوتراپی،آنژیوگرافی قلب، گامانایف ، جراحی دیسک ستون فقرات وانواع سنگ شکن دربیمارستان ومراکزجراحی محدود

250.000.000

400.000.000

هزینه های اعمال جراحی : سرطان، مغزو اعصاب(به استثنای جراحی دیسک ستون فقرات) ، قلب، پیوند ریه ، کبد ، مغز استخوان .

500.000.000

800.000.000

هزینه های زایمان اعم از طبیعی، سزارین + نازایی و ناباروری

50.000.000

70.000.000

هزینه های سونوگرافی،ماموگرافی،انواع اسکن،انواع آندوسکوپی  و کولونوسکوپی   انواع MRI ، اکو کاردیوگرافی ، تست استرس ، سنجش تراکم استخوان .

20.000.000

25.000.000

هزینه های تست ورزش وآلرژی و تنفسی- نـوار عضله و عصـب ومغـزو مثانـه- شنـوایی و بینایی سنجی ، هولتر مانیتورینگ قلب، آنژیوگرافی چشم.

10.000.000

20.000.000

هزینه های اعمال مجازسرپائی مانندشکسته بندی، گچ گیری، کرایوتراپی،ختنه ، بخیه، اکسیزیون لیپوم ، بیوپسی، تخلیه کیست ، لیزر درمانی.

10.000.000

20.000.000

رفع عیوب انکساری چشم(لیزیک) با درجه نقص بینائی برای هرچشم 3 دیوپتر.

50.000.000

50.000.000

جبران هزینه های آزمایشات، رادیولوژی، نوار قلب، فیزیوتراپی

17.000.000

25.000.000

جبران هزینه های ویزیت و دارو

15.000.000

20.000.000

جبران هزینه های دندانپزشکی

20.000.000

22.000.000

جبران هزینه های عینک طبی

5.000.000

3.500.000

جبران هزینه های آمبولانس در موارد اورژانس                        ( داخل شهر)

1.000.000

3.000.000

جبران هزینه های آمبولانس در موارد اورژانس                        ( خارج شهر)

1.500.000

6.000.000

فرانشیز کلیه بندها 10%

 

2-    فرانشیز کلیه بندها 10 درصد محاسبه گردد.

3-    بیمه گر متعهد می شود، حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ تکمیل مدارک نسبت به پرداخت خسارت بیمه درمان به بیمه گذار اقدام نماید.

4-    زمان ارسال اسناد هزینه های درمان بیمه گذاران تا 6 ماه خواهد بود.

5-    قیمت های ارائه شده با محاسبه ارزش افزوده خواهد بود.

6-    شرایط سنی برای بیمه گذاران در نظر گرفته نخواهد شد.

7-    محدودیتی در تعداد بیمه شدگان هر شرکت از اتحادیه نباید باشد.

8-    تعداد بیمه گذاران بیمه تکمیلی درمان اعضاء شرکت های این اتحادیه حدود 2000 نفر می باشد.

9-    هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه باید یک فقره چک بانکی به مبلغ 500 میلیون ریال در وجه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران بدون تاریخ جهت حسن انجام شرایط مناقصه نزد اتحادیه تودیع نمایند.

·        لازم بذکر است چک های دریافتی پس از مراسم مناقصه و اعلام برنده مناقصه عودت خواهد شد و چک نفر اول (برنده مناقصه) سه ماه پس از عقد قرارداد و نفر دوم یک ماه بعد عودت می گردد.

10-هزینه انتشار آگهی برگزاری مناقصه، از برنده مناقصه دریافت خواهد شد.

11-شرکت کنندگان در مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری 1400/1/21 نسبت به ارائه قیمت در پاکت دربسته اقدام نموده و به دبیرخانه اتحادیه ارائه نمایند.

 

 باتقدیم احترام

 روابط عمومی اتحادیه

۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۱۹