نهاد تنظیم گر رگولاتوری باید اجرا شود

نهاد تنظیم گر رگولاتوری باید اجرا شود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در جلسه مجازی کمیسیون انرژی اتاق با عنوان « بایسته های راهبردی تدوین برنامه هفتم از منظر بخش خصوصی» گفت: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و تمامی تشکل ها می‌خواهند در اجرای قانون نقشی پررنگ داشته باشند و طی پنج سال گذشته نیز این اتحادیه جهت تصویب نهاد رگولاتوری با هر ارگان دولتی و خصوصی رایزنی نموده است.

هاشمی اساسی‌ترین مشکل کشور را عدم نظارت صحیح به اجرای قوانین دانسته و گفت؛: متاسفانه اجرای برنامه‌های تصویبی دولت با ظرفیت ناقص؛ یا اجرا نمی شود یا با روند کند روبرو هست.

هاشمی در پایان جهت پیشبرد منافع ملی گفت: ما بدون استثنا باید پیگیر تصویب و اجرای نهاد تنظیم مقررات رگولاتوری در تمامی صنایع و تشکل ها باشیم تا منافع ملی مطلوبی را ایجاد نماییم.
۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۱۷