برگزاری نمایشگاه مجازی ایران

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 320-99 مورخ 99/12/26 رئیس محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان در خصوص برگزاری "نمایشگاه مجازی ایران" از تاریخ 5 اسفندماه 1399 الی 5 خردادماه 1400 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۲۴