برگزاری بیست و هشتمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه سال 1400

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 321382/60 مورخ 99/12/27 مدیرکل محترم دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر "برگزاری بیست و هشتمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه سال 1400" و درخواست ارائه گزارشی از آخرین وضعیت همکاری¬ها و پیشنهادات به منظور توسعه روابط با کشور ترکیه جهت استحضار ایفاد می¬گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ۰۹:۵۳