تمدید مهلت بهره¬مندی صادرکنندگان از محل ورود موقت مواد اولیه تا پایان اردیبهشت¬ماه سال جاری

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 69/14/ص مورخ 1400/01/15 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "تمدید مهلت بهره¬مندی صادرکنندگان از محل ورود موقت مواد اولیه تا پایان اردیبهشت¬ماه سال جاری" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۴:۴۲