اعلام موانع و مشکلات مبتلا به تجارت خارجی و گمرک از طریق اتوماسیون اداری به معاونت محترم فنی و امور گمرکی


اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 13348/14/ص مورخ 27/12/99 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر اعلام موانع و مشکلات مبتلا به تجارت خارجی و گمرک از طریق اتوماسیون اداری به معاونت محترم فنی و امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت آگاهی و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل
۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۵:۱۶