اطلاعیه "قانون بودجه سال 1400 کل کشور"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 60/14/ص مورخ 14/01/1400 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اطلاعیه "قانون بودجه سال 1400 کل کشور" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیر کل


۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۵:۲۱