استخدام و دعوت به همکاری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 01/1400/ICC مورخ 1400/01/14 کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین¬المللی ICC در خصوص "استخدام و دعوت به همکاری اتاق بازرگانی بین‌المللی – ICC (پاریس)" جهت آگاهی ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۵:۳۲