تغییرات قیمت فرآورده¬های نفتی ویژه فروردین¬ماه سال 1400

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً، به پیوست جدول تغییرات قیمت فرآورده¬های نفتی ویژه فروردین¬ماه سال 1400، جهت استحضار ایفاد می‌گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۵:۳۵