برگزاری مجازی رویداد matchmaking fair اسلواک

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 62/14/ص مورخ 1400/01/14 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در خصوص "برگزاری مجازی رویداد matchmaking fair اسلواک" در تاریخ 4 و 5 خردادماه 1400 جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۵:۵۰