💢 پست سیاسی روابط عمومی !

💢 پست سیاسی روابط عمومی !
💢 پست سیاسی روابط عمومی !
 
📝 امیرعباس امامی
روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
 
📌 هفته روابط‌عمومی هر ساله مقارن است با تمجید از نقش موثر این واحد در ارتباطات و شفاف سازی عملکرد سازمانها که مسلما در زمره فعالیت‌های روابط عمومی به عنوان اصل نخست باید نهادینه شده باشد . اما از منظر دیگر، پس از اجرای خصوصی‌سازی در کشور که منجر به بسط و ظهور شرکت های متعدد شبه دولتی گردید که به نوعی نافی حمایت از رشد و توسعه بخش خصوصی نیز هستند، دیدگاه مدیریتی بسیاری از این گونه شرکت‌ها به واحد روابط عمومی با توجه به مخاطرات رسانه‌ای که می‌تواند عملکرد و بی‌تدبیری آنها را آشکار سازد، دیدگاهی بعضا تشریفاتی و بدون چالش بوده و عنوان مدیریت روابط عمومی را در سازمان های متبوع خود، تا حد برگزاری همایش، نمایشگاه و انتشار اخبار عمومی تنزل داده اند .
 
📌 با این انگاشت، تنوع و تکثر جابجایی های مدیریتی در مجموعه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی و حتی خصوصی باعث گردیده است، مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، کادر مشخصی از جمله مدیر روابط عمومی را با منویات خود همراه سازند و در تنفیذهای اداری سالانه، مدیر روابط عمومی را در استقرار پست جدید ریاستی خود همراه می کنند تا تصمیمات منجر به آزمون و خطای آنها در طی تصدی‌گری، خصوصاً توسط واحد روابط عمومی رسانه‌ای نگشته و کادر منتخب نیز با توجه به بهره‌مندی از امتیازات مدیریتی، از این موضوع کاملاً تمکین می نمایند .
 
📌 پست "مدیریت روابط عمومی" در اینگونه شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در تودیع و معارفه روسا تغییر یافته و مدیر روابط عمومی در این گونه سازمانها، منفعلانه اهداف سیاستی مدیریت را که بر مبنای "بزرگنمایی کارکرد" و "پاسخگو نبودن" استوار شده است همراهی می نماید و به نوعی بستری برای سرپوش نهادن کاستی ها قلمداد می شود .
 
📌 این واقعیت تنها به چند شرکت دولتی یا خصوصی بسنده نمی‌شود و اساساً به دور از شعار و تعریف های معمول، واحد روابط عمومی در بسیاری از ارگانها و نهادها به عنوان یک ضرورت در چارت سازمانی مشخص شده است و انتظارات خاصی به جز روال معمول اداری از آن نمی رود . 
 
📌 واحد روابط عمومی در هر سازمان باید با توجه به مطالبه گری مخاطبین عام یا خاص از مجموعه سازمانی خود، در جهت ارائه راه حل و ارتباط صحیح بین مدیریت با رسانه ها و سهامداران یا مخاطبین باشد و تغییرات مدیریتی نیز خللی در ایده پردازی و خلاقیت آن ایجاد ننماید .
 
📌 در هر حال، مدیر روابط عمومی می‌تواند یک سمت سیاسی و منفعل در راستای اهداف مدیریت باشد و یا یک کارشناس خلاق و نظریه‌پرداز با گستره ای از شبکه‌های رسانه‌ای و ارتباطی پویا با بازخوردهایی مطلوب .
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۳۳