برگزاری کنفرانس "توسعه تجارت و همکاری¬های اقتصادی آذربایجان، ایران و ارمنستان"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 14070/1400 مورخ 05/03/1400 ستاد محترم برگزاری همایش موسسه بین¬المللی پژوهش های صنعتی در خصوص برگزاری کنفرانس "توسعه تجارت و همکاری¬های اقتصادی ایران و ارمنستان، ایران و آذربایجان" در دو جلسه متوالی و جداگانه جهت آگاهی و هرگونه بهره¬وری لازم ارسال می¬شود.

 

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۰۸