بهره برداری از تکنولوژی های جدید در مرسک برای کربن زدایی

بهره برداری از تکنولوژی های جدید در مرسک برای کربن زدایی
شرکت خدمات عرضه مرسک با همکاری یک شرکت سازنده تجهیزات حمل و نقل باتری هیبریدی و سیستم های ذخیره سازی انرژی در راستای کاهش انتشارات کربن قدم برمی دارد.

به گزارش اوپکس به نقل از انرژی امروز شرکت مرسک با شرکت فنلاندی وارتسیلا (Wärtsilä) برای رسیدن به اهداف کاهش انتشارات کربن همکاری می کند.

وارتسیلا یک شرکت عرضه کننده باتری هیبریدی و سیستم های ذخیره انرژی است و مرسک دانمارک هم خدمات دریایی ارائه می کند. سیستم های وارتسیلا به مرسک کمک خواهند کرد تا شدت کربن ناوگان دریایی مرسک تا قبل از پایان این دهه 50 درصد کاهش یابد.

قرارداد این دو شرکت در ماه مه سال 2021 تکمیل می شود.

مرسک مایندر یک کشتی حفاری در آبهای عمیق است که قرار است برق آن هیبریدی شود آن هم با استفاده از باتری شرکت وارتسیلا.

مرسک مایندر

باور بر این است که این باتری بزرگ ترین نوع باتری هیبریدی از نوع خود باشد.

انتظار می رود با تکنولوژی جدید مصرف سوخت و در نتیجه انتشارات مرسک تا 15 درصد کاهش یابد.

همچنین هزینه های تعمیرات نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته و بهره وری سیستم بالا خواهد رفت.

این سیستم شامل یک محرکه هیبریدی، سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) و یک ترانسفورماتور است. کنترل و نظارت بر سیستم هیبریدی هم با سیستم مدیریت انرژی (EMS) انجام خواهد شد.

۱۲ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۴۹