اخبار منتخب ارسالی از سوی رایزن بازرگانی ایران در بغداد در هفته اول خردادماه 1400

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 2231/14/ص مورخ 17/03/1400 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "اخبار منتخب ارسالی از سوی رایزن بازرگانی ایران در بغداد در هفته اول خردادماه 1400" جهت آگاهی ارسال می شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۵۶