فراخوان جذب مجمع اعضا جهت شرکت در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان

اعضاء محترم اتحادیه

 

 

با سلام؛

         به پیوست تصویر نامه شماره 14/4903/ص مورخ 1400/06/07معاون محترم استان­ها و تشکل­های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "فراخوان جذب مجمع اعضا جهت شرکت در مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان" جهت آگاهی ارسال می­شود.

 

 

 

 با تقدیم احترام

 سعید رفیعی فر

۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۳۳