تغییر زمان برگزاری نمایشگاه اختصاصی مجازی ایران و عمان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4624/14/ص مورخ 1400/05/31 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص تغییر زمان برگزاری نمایشگاه اختصاصی مجازی ایران و عمان جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۰۰