گزارش نمایندگی ج.ا. ایران در ابوظبی با عنوان "بندر جبل علی، کانون تبادلات بازرگانی منطقه"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4641/14/ص مورخ 01/06/1400 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص گزارش نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی با عنوان "بندر جبل علی، کانون تبادلات بازرگانی منطقه" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۰۶