رویدادهای بین¬المللی در حوزه گردشگری در اوکراین

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4988/14/ص مورخ 09/06/1400 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص رویدادهای بین¬المللی در حوزه گردشگری در اوکراین جهت آگاهی ارسال می¬شود.

 

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۱۰