برگزاری "مراسم گرامیداشت روز ملی کیفیت" مورخ 18 آبان¬ماه 1400

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4778/14/ص مورخ 06/06/1400 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "مراسم گرامیداشت روز ملی کیفیت" مورخ 18 آبان ماه 1400 جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۲۵