برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین¬المللی ماداگاسکار

اعضاء محترم اتحادیه
 
با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4743/14/ص مورخ 03/06/1400 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "پانزدهمین نمایشگاه بین¬المللی ماداگاسکار" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۳۴