برگزاری وبینار بررسی فرصت¬ها و ظرفیت¬های تجاری موجود میان ایران و کنیا

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 4690/14/ص مورخ 02/06/1400 معاون محترم استان¬ها و تشکل¬های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری وبینار بررسی فرصت¬ها و ظرفیت¬های تجاری موجود میان ایران و کنیا در روز سه¬شنبه مورخ 09/06/1400 جهت آگاهی ارسال می¬شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۴۴