برگزاری "کنفرانس و نمایشگاه بین¬المللی و صنعتی بازرگانی کشورهای ساحلی دریای خزر باکو – آذربایجان"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 17760/430/1400 مورخ 1400/06/08 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت در خصوص برگزاری "کنفرانس و نمایشگاه بین¬المللی و صنعتی بازرگانی کشورهای ساحلی دریای خزر باکو – آذربایجان" در تاریخ 29 شهریورماه 1400 جهت آگاهی ارسال می¬شود.

 

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۴۰