شیوه نامه ارزیابی شاخص¬های تخصصی رتبه¬بندی صادرکنندگان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 5282/14/ص مورخ 17/06/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "شیوه نامه ارزیابی شاخص¬های تخصصی رتبه¬بندی صادرکنندگان" جهت آگاهی ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۴