رادیو اوپکس

رادیو اوپکس به همت روابط عمومی اتحادیه و با هدف انتشار اخبار روز دنیای نفت و فرآورده های نفتی تاسیس شده است و هر هفته نسخه جدید آن منتشر و در دسترس اعضاء اتحادیه قرار میگیرد .

 رادیو اوپکس قسمت اول  
 
 رادیو اوپکس قسمت دوم  
 
 رادیو اوپکس قسمت سوم  
 
 رادیو اوپکس قسمت چهارم  
 
 رادیو اوپکس قسمت پنجم
 

 رادیو اوپکس قسمت ششم  
 

 

۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۳۱