برگزاری دوره آموزشی بین¬المللی جاده - کمربند؛ فرصت¬ها و تهدیدها برای بنگاه¬های ایرانی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7764/1400/الف ت مورخ 03/07/1400 مدیر محترم تشکل¬ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص برگزاری دوره آموزشی بین¬المللی جاده - کمربند؛ فرصت¬ها و تهدیدها برای بنگاه¬های ایرانی در مهر و آبان سال جاری جهت استحضار ایفاد می-گردد.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۱