برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده اتاق مشترک ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 17-400BE مورخ 04/07/1400 هیئت¬مدیره محترم اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ در خصوص برگزاری "مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده اتاق مشترک ایران، بلژیک و لوکزامبورگ" در روز سه¬شنبه مورخ 27/07/1400 جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۴