نگرش امنیتی در روابط ایران و آذربایجان !

نگرش امنیتی در روابط ایران و آذربایجان !
تحلیلگر مسائل بین الملل، رزمایش اخیر ارتش را در مرزهای شمالی کشور، واکنشی در مقابل رزمایش ترکیه، آذربایجان و پاکستان ارزیابی کرد.

مرتضی فیروزی در خصوص رویدادهای اخیر گفت : در این رزمایش نقش مهمی برای اسرائیل تصور نمی‌کنیم، چرا که این کشور سالهاست مناسبات تجاری و نظامی با آذربایجان دارد . با توجه به اینکه پس از جنگ ۴۴ روزه آذربایجان و ارمنستان، احتمال داده می‌شد در کنار مرز ما دالان ایجاد گردد و مرزها تغییر کند، لذا در شرایط کنونی تغییر هر نوع مرزی در خاک ارمنستان، خط قرمز ایران به شمار می رود و نخست وزیر و یا هر مقام ارمنستانی جرات ندارد در چارچوب منافع ملی، مرز ارمنستان با ایران که مرز تنفسی خود است را ببندد .

ترکیه با هدف نفوذ به آسیای میانه نیز مترصد فرصت است که از طریق آذربایجان که دالان لاچین را به ارمنستان داده تا این کشور به قره باغ راه پیدا کند، ارمنستان هم در استان جنوبی خود دالانی را جهت اتصال نخجوان به آذربایجان واگذار کند و زمینه ارتباط ترکیه به دریای خزر و آسیای میانه فراهم گردد .

وی با اشاره به روابط دیرینه ایران و آذربایجان ادامه داد : این روابط در طی دو دهه گذشته شامل فراز و فرودهای بسیار بوده است و در دولت روحانی نیز روابط اقتصادی گسترده‌ای با آذربایجان داشتیم، اما نکته مهم اینجاست که بنیاد این روابط بر اساس نگرش امنیتی ایجاد شده و این سیاست اشتباهی است که ایران از دوران حیدر علی‌اف تاکنون در پیش گرفته و لازم است با تغییر استراتژی خود، به روابط مطلوب تری در حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دست یابد .

فیروزی در خصوص روابط همسایگان با اسرائیل افزود : ایران نگران این موضوع هست و نمی تواند این نگرانی را پنهان نماید . اگر چه ایران نیز حضور دائمی در کنار مرز اسرائیل با سوریه و لبنان دارد و همکاری های موشکی ایران و حماس تنش‌های موجود را به شدت افزایش داده است، ادامه این روند به نفع هیچکس نبوده و باعث هدر رفت انرژی و تهدید امنیت ملی هر دو کشور خواهد شد .

دکتر فیروزی در خصوص نقش روسیه در حوادث اخیر گفت : مطمئنا حضور روسیه در این شرایط حضوری پررنگ بوده و در جنگ ۴۴ روزه نیز اگرچه در روزهای اول روسیه نقشی ایفا نکرده است، اما با استراتژی خود توانست حضور ترکیه را در این منطقه کمرنگ نموده و شرایط را به نفع خود تغییر دهد .

۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۸