تغییر تاریخ هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

اعضاء محترم اتحادیه 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 1400114/م ف 201 مورخ 06/07/1400 دبیرخانه محترم کنگره نفت و نیرو در خصوص تغییر تاریخ برگزاری هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو به 16 و 17 آذرماه سال جاری جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۳