برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی¬های جهادی کشور

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6194/14/ص مورخ 10/07/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری "اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی¬های جهادی کشور" در تاریخ 20 الی 23 آبان¬ماه 1400 جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۶