ابلاغیه ضوابط اجرایی سیاست¬های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه 71718 مورخ 10/07/1400 معاون اقتصادی محترم رئیس جمهور مبنی بر "ابلاغیه ضوابط اجرایی سیاست¬های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات" بر اساس تصمیمات جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیزدهم مورخ 04/07/1400 جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۱