امکان همکاری با جمهوری نیجر در زمینه پتروشیمی و فرآورده¬های نفتی


اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6352/14/ص مورخ 12/07/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر امکان همکاری شرکت های ایرانی با جمهوری نیجر در زمینه های مختلف از جمله پتروشیمی و فرآورده¬¬های نفتی جهت استحضار ایفاد می¬گردد. در این رابطه خواهشمند است، باتوجه به مفاد نامه مذکور، ضمن اعلام مراتب آمادگی خود برای همکاری با آن کشور به منظور جمع بندی و انعکاس به اتاق ایران، پیشنهادها و شرح مسائل و مشکلات خود را با هدف بهبود و ارتقاء همکاری های فی ما بین به دبیرخانه اعلام فرمایید تا هماهنگی¬های لازم در این خصوص نیز صورت گیرد.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۱