برگزاری نشست تجاری ایران و قزاقستان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 6430/14/ص مورخ 14/07/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص برگزاری نشست تجاری ایران و قزاقستان در تاریخ 19 مهرماه 1400 جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۴