برگزاری "کنفرانس آشنایی با مزایای تجاری عضویت ایران در سازمان همکاری¬های شانگهای"

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 140143/1400 مورخ 17/07/1400 ستاد برگزاری همایش موسسه بین¬المللی پژوهش¬های صنعتی در خصوص برگزاری "کنفرانس آشنایی با مزایای تجاری عضویت ایران در سازمان همکاری¬های شانگهای" در آذر ماه سال جاری جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۷:۱۵