اطلاعیه هفتم- شرایط حضور نمایندگان قانونی اعضاء در مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه

۲۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۶:۵۷