هیئت مدیره جدید اتحادیه اوپکس انتخاب شدند

هیئت مدیره جدید اتحادیه اوپکس انتخاب شدند
مجمع عمومی سالیانه اتحادیه و انتخابات هیئت مدیره اتحادیه برای بازه زمانی 1402 - 1400 در تاریخ دوشنبه بیست و ششم مهر و در سالن هتل اوین برگزار شد
بر اساس نتایج انتخابات، اسامی اعضای هیئت مدیره عبارتند از:
📌 سیدحمیدحسینی ۸۰ رای
📌 منصور عسگرزاده ۷۰ رای
📌 رضا فخاری ۷۰ رای
📌 حسین منیری ۶۶ رای
📌 احمد معروفخانی ۶۵ رای
📌علیرضا کریمی ۵۸رای
📌 صدیقه سعیدی ۵۷ رای
و مسعود محی الدینی با ۵۰ رای و عادل تقی پور با ۲۷ رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

📌 همچنین ابوالقاسم هاشمی به عنوان بازرس با ۷۱ رای انتخاب شدند.
۲۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۳:۱۳

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.