فراخوان شرکت در اولین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی (عسلویه) [با تمرکز بر حوزه آب و برق]

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 00-196-ATF مورخ 11/08/1400 دبیر محترم اولین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی (عسلویه) در خصوص "فراخوان شرکت در اولین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی(عسلویه) [با تمرکز بر حوزه آب و برق]" در تاریخ 1 تا 4 اسفندماه 1400 جهت آگاهی ارسال می¬گردد.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۰۳