تحولات هفتگی بازار نفت و گاز در هفته منتهی به 29 اکتبر 2021

۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۱۱