درخواست اعلام نظر جهت اصلاح و تنظیم متن نهایی و مفاد دفترچه واگذاری زمین در شهرک¬های صنعتی به منظور احداث واحدهای تولیدی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7485/14/ص مورخ 12/08/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر درخواست اعلام نظر جهت اصلاح و تنظیم متن نهایی و مفاد دفترچه واگذاری زمین در شهرک¬های صنعتی به منظور احداث واحدهای تولیدی جهت استحضار ایفاد می¬گردد.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه

۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۱۵