تحولات بازار نفت و گاز در هفته منتهی به 5 نوامبر

۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۰۲