تشکیل کمیسیون‌های جدید "فرآورده‌های شیمیایی و گاز" و "فرآورده‌های هیدروکربنی"

خیلی مهم
اعضاء محترم اتحادیه
قابل‌توجه شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده فرآورده‌های شیمیایی و گاز
قابل‌توجه شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده فرآورده‌های هیدروکربنی


با سلام؛
با عنایت به مصوبه هیئت‌مدیره محترم اتحادیه در تاریخ 11/08/1400، مبنی بر تفکیک واحدهای تقطیرکننده میعانات گازی و هیدروکربنی از کمیسیون شیمیایی و گاز و تشکیل دو کمیسیون مجزا برای هر گروه، بدینوسیله از اعضاء محترم درخواست می‌شود، آمادگی خود را به منظور عضویت در هرکدام از کمیسیون‌های تخصصی فوق، حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه به تاریخ 26/08/1400 به‌صورت کتبی به دبیرخانه اتحادیه اعلام فرمایند تا برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری اولین جلسات این کمیسیون‌ها و انتخابات هیئت رئیسه آنها صورت پذیرد.

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۶:۵۳