فراخوان برگزاری بیست و چهارمین دوره تربیت کارشناس مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 048/1400/ص مورخ 22/08/1400 معاونت محترم آموزشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر مبنی بر "برگزاری بیست و چهارمین دوره تربیت کارشناس مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست" از تاریخ 11 آذرماه سال جاری جهت آگاهی و بهره وری لازم ارسال شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۴۱