اعزام هیئت¬های تجاری و اقتصادی به افغانستان، ازبکستان و قزاقستان

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 959481/522 مورخ 17/08/1400 مدیرکل محترم دفتر دیپلماسی اقتصادی مقاومتی وزارت امور خارجه در خصوص "اعزام هیئت¬های تجاری و اقتصادی به افغانستان، ازبکستان و قزاقستان" جهت آگاهی و بهره وری لازم ارسال می شود.

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۶:۱۸