برگزاری "دوره آموزشی موازین و مقررات امور گمرکی ترانزیت و کنوانسیون تیر در حمل و نقل و لجستیک"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 8150/14/ص مورخ 24/08/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "برگزاری دوره آموزشی موازین و مقررات امور گمرکی ترانزیت و کنوانسیون تیر در حمل و نقل و لجستیک" از 22 آذرماه سال جاری جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می¬شود.

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۲۱