اعلام "آمادگی یک شرکت هندی برای همکاری در زمینه تجارت و تهاتر اقلام پتروشیمی و شیمیایی با شرکت های ایرانی"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 8259/14/ص مورخ 26/08/1400 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر اعلام "آمادگی یک شرکت هندی برای همکاری در زمینه تجارت و تهاتر اقلام پتروشیمی و شیمیایی با شرکت های ایرانی" جهت آگاهی و هرگونه اقدام مقتضی ارسال شود.

با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲ آذر ۱۴۰۰ ۱۵:۵۳