دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تعیین شد

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی تعیین شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، در جلسه هیئت مدیره اتحادیه، به اتفاق آرا، آقای «فریدون اسعدی» به عنوان دبیرکل اتحادیه منصوب گردید.
فریدون اسعدی با تحصیلات کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور کمیسیون های تخصصی اتاق‌های بازرگانی ایران، مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد خرد و کلان و راقم مقالات، گزارشها و طرحهای گوناگون در حوزه اقتصاد، انرژی و نفت و گاز می باشد.
۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۶:۴۵

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.