نشست هم اندیشی هیئت مدیره اتحادبه با اعضای کمیسیون هیدروکربور

نشست هم اندیشی هیئت مدیره اتحادبه با اعضای کمیسیون هیدروکربور

اعضای فعال در هیدروکربن در این نشست که در هتل اسپیناس برگزار شد به مشکلاتی چون کارگروه تعزیرات، شیرین سازی میعانات، استاندارد و محیط زیست، همچنین استاندارد سازی تعیین ماهیت، ساماندهی خوراک و میزان عرضه ها، بازگشت ارز، استرداد ارزش افزوده، فرایند خوداظهاری و.... اشاره کردند

 هیئت مدیره اتحادیه متشکل از حسینی رییس هیئت مدیره، معروف خانی و محی الدین عضو هیئت مدیره، هاشمی بازرس و اسعدی دبیرکل در ابن جلسه ضمن بیان اینکه بازسازی اعتماد و تقویت جایگاه اتحادیه هدف اصلی هیئت مدیره کنونی است بر لزوم تعیین رویه فعالیت هیدروکربنها توسط اعضای این کمیسیون به دولت جهت اعتمادسازی و بروز از هر گونه تخلف تاکید کردند و خواستار تقویت این کمیسیون توسط اعضای فعال و خوشنام شدند.

 رئیس هیئت مدیره نیز افزود: با توجه به امکانات رسانه ای که اتحادیه در اختیار دارد و نهادهای دولتی و خصوصی نیز این اتحادیه را به عنوان مرجع قبول دارند می توانیم صدای واحده شما باشیم و مطالبات این کمیسیون را رسانه ای نماییم. برگزاری کلاسهای آموزشی، بازارسازی و شبکه سازی برای اعضا نیز از جمله برنامه های پیش روی هیئت مدیره کنونی می باشد.

۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۲۳:۲۳

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.