برپایی پاویون تخصصی ج.ا.ا در نمایشگاه بین المللی پرود اکسپوی روسیه

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 10363/14/ص مورخ 18/10/1400 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران درخصوص"برپایی پاویون تخصصی ج.ا.ا در نمایشگاه بین المللی پرود اکسپوی روسیه" در تاریخ 18 الی 22 بهمن ماه 1400 جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
فریدون اسعدی

دبیرکل


۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۶:۵۰

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.