برگزاری هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 130-1400/م ف 201 مورخ 11/10/1400 درخصوص"برگزاری هفتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو " در تاریخ 11 تا 12 بهمن ماه 1400 جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
دبیرکل

۱۸ دی ۱۴۰۰ ۱۷:۱۸

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.